Begravningsceremoni

Begravningsceremoni

Kyrklig begravning
Kyrklig begravning är fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål.